Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Potpuno kasko osiguranje

Auto kasko osiguranje Vam pruža mogućnost osiguranja motornog vozila koje pokriva materijalne štete nastale na Vašem vozilu u saobraćajnoj nezgodi ili kada je vozilo uništeno ili oštećeno bez Vašeg znanja dok je bilo u stanju mirovanja. Za razliku od obaveznog osiguranja automobilske odgovornosti – AO koje štiti ostale učesnike u saobraćaju kojima možete nanijeti štetu, kasko osiguranje štiti Vas i Vaše vozilo. Nije bitno da li Vaše motorno vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla kojim se bavite, poželjno je da ga obezbijedite od potencijalnih nemilih događaja koji Vam se mogu desiti na putu. Najpouzdanija zaštita Vašeg ljubimca je upravo kasko osiguranje.

Ovi uslovi se primjenjuju na

 • Osiguranje motornih vozila (auto-kasko)
 • Osiguranje dodatne opreme, prtljaga i sl.
 • Osiguranje radnih uređaja na teretnim vozilima, autobusima i radnih uređaja kod radnih vozila, prikolica i kontejnera od opasnosti od loma
 • Osiguranje radnih vozila, vučnih vozila, prikolica i kontejnera u cjelini od loma
 • Osiguranje vozila preduzeća i drugih radnih organizacija koje vrše ili učestvuju u izvođenju građevinskih, montažnih i dr. radova u inostranstvu.

Ovo osiguranje može se zaključiti

 • Sa ili bez uključivanja rizika krađe vozila
 • Sa ili bez učešća u šteti (franšiza).

Osiguranje je dobrovoljno i po ovom osiguranju su pokrivene materijalne štete na Vašem vozilu i stvarima u tom vozilu od sledećih rizika

 • Rizik krađe motornog vozila,ako se posebno ugovori
 • Saobraćajne nezgode
 • Požara
 • Udara groma
 • Eksplozije
 • Pada ili udara nekog predmeta
 • Oluje,grada i snježne lavine
 • Pada vazdušnih letilica
 • Manifestacija i demonstracija
 • Zlonamjerni postupci i objest trećih lica
 • Poplava, bujica i visoka voda
 • Udar divljači

Osnov za određivanje premije je amortizovana (sadašnja) vrijednost vozila za putnička, teretna vozila i autobuse dok je za ostale vrste vozila osnov za određivanje premije novonabavna vrijednost vozila

Auto-kasko osiguranje važi na cijeloj teritoriji BiH i u zemljama članicama ZELENE KARTE,ako nije drugačije ugovoreno.

Kod zaključenja ovog osiguranja nudimo sledeće popuste

 • -10% na posjedovanje polise AO Drina osiguranja;
 • -10% ukoliko plaćate odmah u cjelosti;
 • -5% -10% na odgovarajući vid zaštite vozila (samo ukoliko je ugovoren i rizik krađe);
 • -3% do -10% na dužinu vozačkog staža
 • -10% na invalidnost;
 • -10% umanjenje za pravna lica koja imaju zaključen Ugovor preko 5 godina;
 • -10% do -30% za pravna lica na ime broja vozila ili iznosa godišnje premije;
 • -10% do -30% na osnovu starosti vozila kojima je osnov za određivanje premije novonabavna vrijednost vozila;

Ukupni popusti ne mogu biti veći od 50%

Sve dodatne informacije, kao i konkretnu ponudu možete dobiti u najbližoj poslovnici Drina osiguranja ili upitom na telefon 056/741-610 ili putem maila: office@drina-osiguranje.com

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30