Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Drina osiguranje

Osiguranje imovine

Ne dozvolite da bilo šta ugrozi Vaš dom ili biznis! Drina osiguranje nudi Vam sve tipove osiguranja imovine, sa najbržom isplatom štete i po najboljim cijenama.

Osiguranje od požara i drugih opasnosti

Osiguranjem po ovim uslovima pruža se osiguravajuća zaštita od sledećih rizika (osnovni rizici):

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • grada
 • udara sopstvenog motornog vozila,sopstvene radne mašine u osigurani objekat
 • pada letilice
 • manifestacija i demonstracija
 • Po ovim uslovima smatraju se osigurani svi dijelovi građevinskog objekta, temelja i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije,sva ugrađena oprema koja čini sastavni dio građevinskog objekta.

  Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita može se proširiti na jedan ili više dopunskih rizika i to:

 • poplavu,bujicu, i visoku vodu
 • klizanje tla i odronjavanje
 • sniježnu lavinu
 • iscurenje tecnosti (lekaža)
 • samozapaljenje zaliha
 • izlivanje užarene rastopljene tečne mase
 • Osiguranjem su, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene:

 • Štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari prouzrokovane prilikom spašavanja ( rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i slično)
 • klizanje tla i odronjavanje
 • Štete zbog nestanka osiguranih stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja
 • Troškovi učinjeni sa raščišćavanjem i rušenjem u vezi sa nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari.
 • Osiguranje stana i stvari domaćinstva

  Tarifa osiguranja imovine domaćinstva (u daljem tekstu: Tarifa) primjenjuje se za osiguranje:


  • Porodičnih kuća i etažnog vlasništva (osiguranje nekretnina)
  • Stvari domaćinstva (osiguranje pokretnina)

  Drina osiguranje je za Vas pripremila 3 paketa: Drina DOM; Drina DOM PLUS I Drina DOM PREMIUM po kojima možete osigurati Vaš stan/ kuću ili Vaše stvari u stanu/ kući ili sve zajedno. Osiguranjem stana/kuće i stvari domaćinstva u zavisnosti od izabranog paketa pokriveni ste od sledećih rizika:

  Sve dodatne informacije, kao i konkretnu ponudu vezanu za osiguranje Vašeg stana/kuće i stvari domaćinstva možete dobiti u najbližoj poslovnici Drina osiguranja ili upitom na telefon 056/741-610 ili putem maila: office@drina-osiguranje.com

  Osiguranje od loma mašina

  Predmet osiguranja po ovim uslovima mogu biti:

 • Mašine
 • Mašinski uređaji
 • Električni uređaji i njihovo punjenje,ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašine
 • Aparati
 • Instalacije zajedno sa postoljem,ležištem i temeljom ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašine

 • Ako se posebno ugovori predmet osiguranja mogu biti :

 • Dalekovodi
 • Kablovski vodovi visokog napona
 • Cjevovodi,gasovodi,naftovodi
 • Vodovodna i kanalizaciona mreža
 • Instalacije centralnog grijanja
 • Antenski stubovi
 • Metalni silosi i slične metalne konstrukcije

 • Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usled nezgode u pogonu pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i usled nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili bilo kog drugog lica.

  Osiguranje od provalne krađe

  Osiguranjem po ovim uslovima pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja krađe ili razbojništva, kao i objesti (vandalizma) nad osiguranim stvarima u toku izvršenja provalne krađe.


  Ovo osiguranje može se zaključiti za svaki objekat ( zgradu) osiguranika kao što su : kancelarijski prostor,poslovno prodajni prostor ,ugostiteljski prostor i to za mašine i aparate, zalihe gotovih proizvoda i poluproizvoda, zalihe robe i slično. Takođe po ovim uslovima pruža se osiguravajuća zaštita i za osiguranje novca i drugih sredstava plaćanja za vrijeme manipulacije sa njima na blagajnama, šalterima i uplatno-isplatnim mjestima,kao i osiguranje novca za vrijeme prenosa i prevoza.


  Ako se posebno ugovori ovim uslovima pokrivene su i štete kod osiguranja muzeja i izložbi od obične krađe i oštećenja posjetilaca.


  Ovo osiguranje može se zaključiti na PUNU VRIJEDNOST i na PRVI RIZIK što predstavlja mogući iznos ili uništenje u slučaju provalne krađe.


  Premijske stope za ovu vrstu osiguranja zavise od mjesta osiguranja,objekta,klase opasnosti i namjene osigurane stvari.

  Osiguranje od loma stakla

  Predmet osiguranja po ovim uslovima mogu biti sve vrste stakla,svjetleći natpisi i reklame,slike,natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima,ploče mermerne i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl., porculanski umivaonici klozetske šolje i ogledala ulična ( za regulisanje saobraćaja), kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala.


  Uz svijetleće natpise i reklame osigurani su i nestakleni dijelovi i ramovi koji čine njihov stastavni dio. Neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

  Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

  Ovim uslovima osiguravaju se građevinski objekti u izgradnji, nadgradnji i rekonstrukciji.Osigurava se cjelokupna oprema koja je namjenjena za ugradnju u osiguranim objektima u izgradnji. Ovim vidom osiguranja pruža Vam se osiguravajuća zaštita od sledećih opasnosti:

 • Požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada, udara vlastitog vozila ili radne mašine u osigurani objekat
 • Građevinske nezgode : greške u izvođenju radova, deformacije i lomovi građevinske montažne opreme i sl.
 • Štete nastale usled nespretnosti i nehata radnika
 • Provalne krađe: ovo osiguranje pokriva štete nastale od provalne krađe neugrađenog građevinskog, zanatskog i instalacionog materijala i opreme.

 • Kao dopunski mogu se ugovarati i sledeći rizici:

 • Poplava,bujica,visoka voda i podzemna voda
 • Klizanje tla
 • Odgovornost izvođača radova za štete prema trećim licima
 • Ugovorene odgovornosti izvođača radova u garantnom roku

 • Premija osiguranja po ovom vidu zavisi od vrste objekta koji se gradi i roka trajanja osiguranja.

  Osiguranje životinja

  Ovim osiguranjem obuhvaćene su zdrave domaće životinje i to:

 • Kopitari starosti od 10 dana do navršenih 18 godina
 • Goveda i bivoli od 10 dana do navršenih 19 godina
 • Ovce od 3 mjeseca do navršenih 6 godina
 • Koze od 3 mjeseca do navršenih 8 godina
 • Svinje u starosti od 21 dan s najmanjom težinom 5 kg do navršenih 7 godina

 • Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu za štete koje nastanu usled:

 • Uginuća osigurane životinje od bolesti ili nesretnog slučaja
 • Prinudnog klanja zbog bolesti ili nesretnog slučaja (prinudno klanje iz nužde)
 • Prinudnog klanja iz ekonomskih razloga

 • Ako se posebno ugovori uz osnovno osiguranje može se zaključiti i dopunsko osiguranje od:

 • Gubitka rasplodnosti junica i krava
 • Gubitka teleta ili ždrijebeta kod poroda
 • Opasnost kastracije i ovariotomije
 • Osiguranje na izložbama i sajmovima

 • Posebnim uslovima može se ugovoriti osiguranje: peradi, pasa, pčela, egzotičnih životinja, vidrica, pastrmki.

  Osiguranje robe u transportu

  “Drina osiguranje” AD Vam nudi osiguranje pošiljaka u transportu-domaćem i međunarodnom.

  Osiguranjem pošiljki u transportu osiguravate svoj, ali i tuđi materijalni i ekonomski interes, uz široku paletu mogućnosti odabira rizika koji želite osigurati.


  Ovo osiguranje možete zaključiti kao:

 • Osiguranje pošiljke u jednom transportu
 • Osiguranje po generalnoj polisi
 • Osiguranje se može zaključiti bez razlike na vrstu pošiljke, kao i vrstu prevoza: drumski, željeznički, brodski ili avio prevoz.

  Po ovoj vrsti osiguranja može se zaključiti osiguranje od sledećih rizika:

 • Osiguranje pošiljke od osnovnih rizika
 • Osiguranje pošiljke od svih rizika
 • Osiguranje pošiljke od posebnih rizika

 • Osigurana suma je fakturna odnosno stvarna vrijednost robe.


  Ovo osiguranje traje od momenta početka utovara, do završetka istovara, a ako je roba istovarena u carinsko skladište radi carinskog pregleda,pošiljka je u istom osigurana još sedam dana od dana prispjeća pošiljke.

  Premija osiguranja se plaća u dogovoru sa osiguravačem.

  Osiguranje usjeva i plodova

  Predmet osiguranja su usjevi, plodovi, livadske trave, ljekovito bilje, ukrasno bilje, voćnjaci i vinogradi, mladi voćnjaci i vinogradi;voćni, lozni i šumski sadni materijal, mlade šumske kulture do navršene 6 godine, vrbe za pletarstvo i trska.

  Osnovni (dok su usjevi/plodovi nepožnjeveni ili neobrani)

 • Grad
 • Požar
 • Udar groma

 • Dopunsko osiguranje:

 • Od poplave
 • Roljećni mraz
 • Oluja
 • Od posolice

 • Osiguranje od dopunskih rizika je moguće samo ako je zaključeno prethodno osiguranje od osnovnih rizika.

  Usjevi i plodovi osiguravaju se na iznos koji odredi osiguranik ali najviše do visine očekivane stvarne vrijednosti prinosa u dotičnoj godini ako drugačije nije dogovoreno.

  Osiguranje od odgovornosti u djelatnosti

  Greške se dešavaju u svim profesijama,ali u medicinskoj struci greške imaju posebnu težinu i izazivaju posebnu pažnju. Sve češće smo svjedoci profesionalne greške ljekara, stomatologa i drugih medicinskih radnika, zbog koje dolazi do sudskog epiloga, u kojem pacijenti ili njihova porodica sudskim putem traže utvrđivanje odgovornosti i nadoknadu za učinjenu grešku.

  Osiguranjem od profesionalne odgovornosti iz djelatnosti donekle ublažuju posledice ovakvih grešaka. Osigurani rizik je radnja ili propuštanje dužne radnje osiguranika zbog koje nastaje njegova građansko-pravna odgovornost za naknadu štete.

  Drina osiguranje nudi između ostalog i osiguranje od odgovornosti za zdravstvene radnike, privatne ljekare, stomatologe, farmaceute i ostale ljekare i ljekarsko osoblje. Ako pacijent ili neko drugi u njegovo ime pokrene građansku parnicu zbog profesionalne greške ili materijalne štete zdravstvenog radnika osiguranog kod Drina osiguranja, osiguravač će pokriti sudske troškove, troškove advokata, a ako se utvrdi krivica pravosnažnom sudskom presudom pokriva se i odštetni zahtjev do ukupnog iznosa osiguranja.

  Postoji narodna izreka "ljudski je griješiti", ali te greške ljekara ili komplikacije u lječenju mogu rezultirati veoma visokim odštetnim zahtjevima. Jedan od načina da se zdravstvene ustanove zaštite, pored povećane odgovornosti ljekara i osoblja, jeste osiguranje. Prenošenjem rizika na osiguravače izbjegava se mogućnost bankrota, što pojedinca koji se bavi privatnom praksom što samih zdravstvenih institucija.

  Informacije o kompaniji

  Drina osiguranje

  Ulica 9. Januar broj 4
  75446 Milići

  Kontakt informacije

  Email adresa:
  office@drina-osiguranje.com

  (+387) 056 741 610

  Radno vrijeme 07:30 - 15:30