Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

Ovim uslovima osiguravaju se građevinski objekti u izgradnji, nadgradnji i rekonstrukciji.Osigurava se cjelokupna oprema koja je namjenjena za ugradnju u osiguranim objektima u izgradnji. Ovim vidom osiguranja pruža Vam se osiguravajuća zaštita od sledećih opasnosti:

  • Požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada, udara vlastitog vozila ili radne mašine u osigurani objekat
  • Građevinske nezgode : greške u izvođenju radova, deformacije i lomovi građevinske montažne opreme i sl.
  • Štete nastale usled nespretnosti i nehata radnika
  • Provalne krađe: ovo osiguranje pokriva štete nastale od provalne krađe neugrađenog građevinskog, zanatskog i instalacionog materijala i opreme.


Kao dopunski mogu se ugovarati i sledeći rizici:

  • Poplava,bujica,visoka voda i podzemna voda
  • Klizanje tla
  • Odgovornost izvođača radova za štete prema trećim licima
  • Ugovorene odgovornosti izvođača radova u garantnom roku

Premija osiguranja po ovom vidu zavisi od vrste objekta koji se gradi i roka trajanja osiguranja.

Sve dodatne informacije, kao i konkretnu ponudu možete dobiti u najbližoj poslovnici Drina osiguranja ili upitom na telefon 056/741-610 ili putem maila: office@drina-osiguranje.com

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30