Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Osiguranje od požara i drugih opasnosti

Osiguranjem po ovim uslovima pruža se osiguravajuća zaštita od sledećih rizika (osnovni rizici):

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • grada
 • udara sopstvenog motornog vozila, sopstvene radne mašine u osigurani objekat
 • pada letilice
 • manifestacija i demonstracija

Po ovim uslovima smatraju se osigurani svi dijelovi građevinskog objekta, temelja i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije,sva ugrađena oprema koja čini sastavni dio građevinskog objekta.


Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita može se proširiti na jedan ili više dopunskih rizika i to:

 • poplavu,bujicu, i visoku vodu
 • klizanje tla i odronjavanje
 • sniježnu lavinu
 • iscurenje tecnosti (lekaža)
 • samozapaljenje zaliha
 • izlivanje užarene rastopljene tečne mase

Osiguranjem su, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene:

 • Štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari prouzrokovane prilikom spašavanja (rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i slično)
 • klizanje tla i odronjavanje
 • Štete zbog nestanka osiguranih stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja
 • Troškovi učinjeni sa raščišćavanjem i rušenjem u vezi sa nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari.

Sve dodatne informacije, kao i konkretnu ponudu možete dobiti u najbližoj poslovnici Drina osiguranja ili upitom na telefon 056/741-610 ili putem maila: office@drina-osiguranje.com

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30