Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Osiguranje od odgovornosti

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost osiguranika za štetu usled smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica. Ako se posebno ugovori osiguranjem se može pokriti i odgovornost koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari tzv. "ČISTO IMOVINSKA ŠTETA". Osiguranje advokata, ljekara, veterinara uključuje pokriće čisto imovinskih šteta.

Greške se dešavaju u svim profesijama,ali u medicinskoj struci greške imaju posebnu težinu i izazivaju posebnu pažnju. Sve češće smo svjedoci profesionalne greške ljekara, stomatologa i drugih medicinskih radnika, zbog koje dolazi do sudskog epiloga, u kojem pacijenti ili njihova porodica sudskim putem traže utvrđivanje odgovornosti i nadoknadu za učinjenu grešku.


Osiguranjem od profesionalne odgovornosti iz djelatnosti donekle ublažuju posledice ovakvih grešaka. Osigurani rizik je radnja ili propuštanje dužne radnje osiguranika zbog koje nastaje njegova građansko-pravna odgovornost za naknadu štete.


Drina osiguranje nudi između ostalog i osiguranje od odgovornosti za zdravstvene radnike, privatne ljekare, stomatologe, farmaceute i ostale ljekare i ljekarsko osoblje. Ako pacijent ili neko drugi u njegovo ime pokrene građansku parnicu zbog profesionalne greške ili materijalne štete zdravstvenog radnika osiguranog kod Drina osiguranja, osiguravač će pokriti sudske troškove, troškove advokata, a ako se utvrdi krivica pravosnažnom sudskom presudom pokriva se i odštetni zahtjev do ukupnog iznosa osiguranja.


Postoji narodna izreka "ljudski je griješiti", ali te greške ljekara ili komplikacije u lječenju mogu rezultirati veoma visokim odštetnim zahtjevima. Jedan od načina da se zdravstvene ustanove zaštite, pored povećane odgovornosti ljekara i osoblja, jeste osiguranje. Prenošenjem rizika na osiguravače izbjegava se mogućnost bankrota, što pojedinca koji se bavi privatnom praksom što samih zdravstvenih institucija.

Sve dodatne informacije, kao i konkretnu ponudu možete dobiti u najbližoj poslovnici Drina osiguranja ili upitom na telefon 056/741-610 ili putem maila: office@drina-osiguranje.com

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30