Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu

“Drina osiguranje” AD Vam nudi osiguranje pošiljaka u transportu-domaćem i međunarodnom.


Osiguranjem pošiljki u transportu osiguravate svoj, ali i tuđi materijalni i ekonomski interes, uz široku paletu mogućnosti odabira rizika koji želite osigurati.


Ovo osiguranje možete zaključiti kao:

  • Osiguranje pošiljke u jednom transportu
  • Osiguranje po generalnoj polisi

Osiguranje se može zaključiti bez razlike na vrstu pošiljke, kao i vrstu prevoza: drumski, željeznički, brodski ili avio prevoz.


Po ovoj vrsti osiguranja može se zaključiti osiguranje od sledećih rizika:

  • Osiguranje pošiljke od osnovnih rizika
  • Osiguranje pošiljke od svih rizika
  • Osiguranje pošiljke od posebnih rizika

Osigurana suma je fakturna odnosno stvarna vrijednost robe.


Ovo osiguranje traje od momenta početka utovara, do završetka istovara, a ako je roba istovarena u carinsko skladište radi carinskog pregleda,pošiljka je u istom osigurana još sedam dana od dana prispjeća pošiljke.


Premija osiguranja se plaća u dogovoru sa osiguravačem.

Osiguranje prevozničke odgovornosti

Osiguranjem su pokrivene sve osnovane i dokazane štete koje osiguranik treba da plati iz osnova odgovornosti vozara u skladu sa Uslovima i zakonom, koje nastanu kao posljedica:

  • Saobraćajne nezgode prevoznog sredstva
  • Požara ili eksplozije (osim ako je šteta nastala usljed samozapaljenja ili eksplozije same pošiljke)
  • Provalne krađe ili razbojništva

Sve dodatne informacije, kao i konkretnu ponudu možete dobiti u najbližoj poslovnici Drina osiguranja ili upitom na telefon 056/741-610 ili putem maila: office@drina-osiguranje.com

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30