Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Drina osiguranje

Osiguranje vozila

Drina osiguranje predstavlja jedno od najrespektabilnijih osiguravajućih društava u domenu osiguranja vozila.

Nudimo potpuno i djelimično kasko osiguranje, kao i obavezno osiguranje od auto-odgovornosti. Takođe, samo u Drina osiguranju, svi osiguranici dobijaju DRINA/COFUS AS karticu – paket AS AUTO INFO, potpuno besplatno!

Potpuno kasko osiguranje

Kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne dopunske opreme (ukoliko je ugovoreno), od posledica nastalih ostvarenjem rizika definisanim ugovorom.

Nemojte više da čekate. Naručite najbolje kasko osiguranje u Republici Srpskoj!

Djelimično kasko osiguranje

Na bazi velikog interesovanja u mogucnosti smo Vam ponuditi i djelimicno kasko osiguranje kojim je pokriven rizik od loma i oštecenja stakla na motornim vozilima, izuzev stakla na svjetlima i ogledalima (Kombinacija D).

Osnovica za obračun premije je ugovorena suma osiguranja, odnosno vrijednost osiguranog vozila. Premija osiguranja za kombinaciju D se može ugovarati samo bez učešća i sa trajanjem od najmanje godinu dana.

Osiguranje od auto-odgovornosti

Značaj osiguranja od autoodgovornosti je u tome što pruža sigurnost osiguranom licu,jer ga oslobađa od štete koju bi nepažnjom mogao nanijeti drugim licima vozeći svoj automobil.

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno po Zakonu o osiguranju imovine i lica.

Uslovi

Uslove za osiguranja vozila možete naći na linkovima ispod.

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30