Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Kako naplatiti štetu?

U slučaju nastanka štetnog događaja, a saglasno odredbama važećih uslova osiguranja, oštećena lica i korisnici osiguranja odštetni zahtjev mogu podnijeti na neki od sledećih načina:

  • Neposredno nadležnom sektoru za poslove procjene i likvidacije šteta u sjedištu Društva
  • Posredno putem filijala i ekspozitura Društva
  • Posredno putem pošte, telefona, telefaksa, elektronske pošte i sl. (prijave podnesene putem telefona ili usmeno, moraju se pismeno potvrditi)

Prijava štete se vrši na propisanom obrascu, a štetu je moguće prijaviti i u slobodnoj formi koja će biti razmotrena i u slučaju da ne sadrži potrebne podatke, oštećeni ili korisnik osiguranja koji je istu podnio, biće obavješten o tome kako bi se izvršila dopuna.

Obrazac za prijavu štete kao i spisak potrebne dokumentacije oštećeni ili korisnik osiguranja mogu dobiti u svakoj filijali i ekspozituri AD Drina osiguranja, a isti se mogu preuzeti i sa zvaničnog sajta, kao i dobiti putem elektronske pošte na zahtjev.

Prijavu odštetnog zahtjeva preporučujemo izvršiti odmah po nastanku štetnog događaja, a ukoliko se radi o tjelesnim povredama, nakon završetka liječenja.

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30