Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Informacije o pritužbama

U slučaju da ste nezadovoljni zbog postupanja društva za osiguranje odnosno lica koje za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju, odluke Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju i postupanja Društva u vezi sa riješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju možete podnijeti pritužbu u roku od 15 dana od dana prijema odluke na koju se pritužba podnosi, odnosno od dana saznanja za razlog pritužbe ali ne nakon proteka roka od godinu dana od kada se desio događaj na koji se pritužba odnosi.

Pritužba se može podnijeti:

  • Pismeno na sledeću adresu: "Drina osiguranje" AD Milići, Ulica 9. Januar broj 4‚ 75446 Milići
  • Putem E-mail adrese: prituzbe@drina-osiguranje.com
  • Putem faksa na broj: 056 741 608
  • Usmeno na zapisnik društvu za osiguranje

Pritužba treba da sadrži:

  • Ime, prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika,odnosno, firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice
  • Razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe
  • Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti,a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza
  • Datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe odnosno lica koje ga zastupa i punomoc za zastupanje, kada je pritužba podnesena punomoćniku.


Odluku o Vašoj pritužbi donećemo u roku od 15 dana od prijema pritužbe.

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30