Kontakt

(+387) 056 741 611

Pošaljite nam email

Kontakt podaci:

Poruka:

Vrste šteta

Na ovoj strani naći ćete spisak dokumenata potrebnih za likvidaciju šteta po vrstama istih


Štete iz osnova autoodgovornosti

 • Spisak dokumenata Veličina dokumenta: 1.7 MB

 • Prijava štete iz osiguranja od autoodgovornosti - vozila Veličina dokumenta: 1.7 MB

  Štete na vozilu:

  Prilikom prijave štete oštećeni - podnosilac zahtjeva uz popunjen obrazac za prijavu štete od autoodgornosti dužan je priložiti:

   • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
   • Zapisnik MUP - a,
   • Fotokopiju saobraćajne dozvole,
   • Fotokopiju vozačke dozvole,
   • Fotokopiju polise osiguranja,
   • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

  Ukoliko je za štetu odgovorno vozilo inostrane registracije podnosilac zahtjeva je dužan uz Zapisnik MUP - a priložiti i fotokopiju zelene karte INO - vozila.

  Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik vozila, a zahtjeva da se odšteta isplati na njegovo ime dužan je priložiti ovjerenu (opštinsku ili sudsku) punomoć od vlasnika vozila.

  Napomena: obavezna dostava dokumentacije u Miliće u roku od 3 (tri) dana od dana prijave i procjene štete!!!

 • Prijava štete iz osiguranja od autoodgovornosti - lica Veličina dokumenta: 1.7 MB

 • Štete usled povreda lica:

  Uz popunjen obrazac "Odštetni zahtjev" podnosilac je dužan priložiti:

   • Zapisnik MUP - a,
   • Kompletnu ljekarsku dokumentaciju,
   • RTG - snimke ukoliko postoje,
   • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

  Štete usled smrti lica:

  Uz popunjen obrazac "Odštetni zahtjev" podnosilac je dužan priložiti:

   • Zapisnik MUP-a o uviđaju sa skicom lica mjesta,
   • Izvod iz matične knjige umrlih,
   • Kućnu listu,
   • Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako postoji),
   • Izvode iz matične knjige rođenih za članove uže porodice,
   • Račune o troškovima sahrane,
   • Račune za podizanje nadgrobnog spomenika,
   • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa


 • Prijava štete iz osiguranja od autoodgovornosti - objekat Veličina dokumenta: 1.7 MB

 • Štete na objektu:

  Uz popunjen obrazac "Odštetni zahtjev" podnosilac je dužan priložiti:

   • Zapisnik MUP-a o uviđaju sa skicom lica mjesta,
   • Račune o troškovima popravke (ukoliko je izvršena popravka),
   • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa

Štete kasko osiguranja motornih vozila


  • Popunjen obrazac - Prijava štete na motornom vozilu
  • Zapisnik MUP-a ako se šteta dogodila u saobraćajnoj nezgodi i ako je šteta veća od 1000 KM
  • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja
  • Fotokopija saobraćajne dozvole
  • Fotokopija vozačke dozvole
  • Fotokopija polise osiguranja
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke (obavezna fotokopija kartice tekućeg računa)

Štete iz osnova kolektivnog osiguranja radnika, studenata i učenika


 1. Za slučaj povrede:

  • Popunjen i ovjeren obrazac - prijava osiguranog slučaja OB021A,
  • Kompletna ljekarska dokumentacija sa RTG snimcima ukoliko postoje,
  • Povredna lista - ako je povreda nastala na radnom mjestu ili izjava svjedoka ako je povreda nastala van radnog mjesta ili zapisnik o uviđaju ako je povreda nastala u saobraćajnoj nezgodi,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

 2. Za slučaj smrti:

  • Popunjen i ovjeren obrazac - prijava osiguranog slučaja OB021A,
  • Izvod iz matične knjige umrlih,
  • Kućna lista,
  • Zaključni izvještaj ljekara (ako se radi o prirodnoj smrti, zapisnik o uviđaju ako je smrt nastala usled nezgode),
  • Potvrda radne organizacije kome se vrši isplata,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Napomena: za sve štete, osim kolektivne nezgode, obavezna prijava "Drina osiguranje" - u, u roku od tri dana !!!

Štete iz osnova auto nezgode


 1. Za slučaj povrede:

  • Popunjen obrazac - prijava,
  • Kompletna ljekarska dokumantacija sa RTG snimcima ukoliko postoje,
  • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

 2. Za slučaj smrti:

  • Popunjen obrazac - prijava,
  • Izvod iz matične knjige umrlih,
  • Kućna lista,
  • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Štete nastale od požara


  • Popunjen i ovjeren obrazac - prijava štete,
  • Obavezna prijava MUP-u, zapisnik o uviđaju,
  • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Napomena: za sve štete, osim kolektivne nezgode, obavezna prijava "Drina osiguranje" - u, u roku od tri dana !!!

Štete kod loma mašina


  • Popunjen i ovjeren obrazac - prijava štete,
  • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
  • Popunjen i ovjeren komisijski zapisnik,
  • Račun o izvršenoj popravci,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Napomena: za sve štete, osim kolektivne nezgode, obavezna prijava "Drina osiguranje" - u, u roku od tri dana !!!

Štete kod loma stakla


  • Popunjen i ovjeren obrazac - prijava štete,
  • Obavezna prijava MUP-u, zapisnik o uviđaju,
  • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Napomena: za sve štete, osim kolektivne nezgode, obavezna prijava "Drina osiguranje" - u, u roku od tri dana !!!

Štete kod provalne krađe


  • Popunjen i ovjeren obrazac - prijava štete,
  • Obavezna prijava MUP-u, zapisnik o uviđaju,
  • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
  • Transakcijski račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Napomena: za sve štete, osim kolektivne nezgode, obavezna prijava "Drina osiguranje" - u, u roku od tri dana !!!

Štete na robi u transportu

Štete - životinje

Informacije o kompaniji

Drina osiguranje

Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići

Kontakt informacije

Email adresa:
office@drina-osiguranje.com

(+387) 056 741 610

Radno vrijeme 07:30 - 15:30