Osiguranje vozila

"Drina osiguranje", Vaš pouzdan partner!

Osiguranje vozila

Drina osiguranje predstavlja jedno od najrespektabilnijih osiguravajućih društava u domenu osiguranja vozila.

Nudimo potpuno i djelimično kasko osiguranje, kao i obavezno osiguranje od auto-odgovornosti. Takođe, samo u Drina osiguranju, svi osiguranici dobijaju DRINA/COFUS AS karticu – paket AS AUTO INFO, potpuno besplatno!

Osiguranje od auto odgovornosti

Značaj osiguranja od autoodgovornosti je u tome što pruža sigurnost osiguranom licu, jer ga oslobađa od štete koju bi nepažnjom mogao nanijeti drugim licima vozeći svoj automobil.

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno po Zakonu o osiguranju imovine i lica.

Potpuno kasko osiguranje

Kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne dopunske opreme (ukoliko je ugovoreno), od posledica nastalih ostvarenjem rizika definisanim ugovorom.

Nemojte više da čekate. Naručite najbolje kasko osiguranje u Republici Srpskoj!

Djelimično kasko osiguranje

Na bazi velikog interesovanja u mogucnosti smo Vam ponuditi i djelimicno kasko osiguranje kojim je pokriven rizik od loma i oštecenja stakla na motornim vozilima, izuzev stakla na svjetlima i ogledalima (Kombinacija D).

Osnovica za obračun premije je ugovorena suma osiguranja, odnosno vrijednost osiguranog vozila. Premija osiguranja za kombinaciju D se može ugovarati samo bez učešća i sa trajanjem od najmanje godinu dana.

Osiguranje zaštite stečenog bonusa

Na bazi velikog interesovanja u mogucnosti smo Vam ponuditi i Polisu zaštite stečenog bonusa na polis autoodgovornosti.

Ovom polisom zaštitićete svoj stečeni bonus kod osiguranja autoodgovornosti i kada ste prouzrokovali štetu svojim automobilom, a naša obaveza je da vam nadoknadimo finansijsku razliku u naredne tri godine, sve dok se ne vratite na iznos bonusa koji ste osigurali.

Početna Kontakt Poslovnice Web shop